54

HOTLINE: 0982 082 600 - 028 38 211 476 - 028 38 211 510

 • Tiếng Việt
 • English

Diamond Price

 • Giá bán:85,440,000 VNĐ

  Product CodeKLD0815-13-1E/2KG

  Diameter6.1 li

  Weight0.90 ct

  Clarity VS2

  ColorK

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:28,010,000 VNĐ

  Product CodeKL2007-21-08/4KG

  Diameter4.5 li

  Weight0.35 ct

  Clarity VVS2

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:28,010,000 VNĐ

  Product CodeKL2007-21-05/3KG

  Diameter4.5 li

  Weight0.35 ct

  Clarity VVS2

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:18,290,000 VNĐ

  Product CodeKL0810-18-15/3KG

  Diameter3.9 li

  Weight0.24 ct

  Clarity VVS2

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:18,290,000 VNĐ

  Product CodeKL0111-33-3/3KG

  Diameter3.9 li

  Weight0.24 ct

  Clarity VVS2

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:9,120,000 VNĐ

  Product CodeKL1709-10-46/1KG

  Diameter4.1 li

  Weight0.27 ct

  Clarity VS2

  ColorL

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

TOP
«